این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


دکتر حسن قاسم زاده
هیأت علمی دانشگاه صنعتی
خواجه نصیرالدین طوسی

دبیر اجرائی کنفرانس

دکترمحمد علی رمضان پور 
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
 

دکتر حیدر جهانبخش
دانشگاه پیام نوردکتر حکمت امیری
دانشگاه لرستاندکتر حمزه شکیب
دانشگاه تربیت مدرس
 
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

برگزاری کارگاه DesignBuilder Software
به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم می رساند با توجه به هماهنگی های صورت گرفته بین دبیرخانه اجرایی کنفرانس و شرکت DesignBuilder Software انگلستان مقرر گردید یک دوره کارگاه آموزشی نرم افزار فوق توس این شرکت در این کنفرانس برای علاقه مندان ارایه گردد لذا از تمامی علاقه مندان در صورت تمایل درخواست می گردد در پنل کاربری قسمت ثبت نام در کارگاه آموزشی تا مورخ 10 مهر 95 نسبت به ثبت نام و واریز وجه کارگاه اقدام نمایند.لازم به توضیح است کارگاه در 3 روز و طی روزهای 14،15و 16 مهر برگزار می گردد همچنین به کلیه شرکت کنندگان از طرف شرکت DesignBuilder Software انگلستان علاوه بر اعطای گواهی نامه معتبر شرکت در کارگاه ،لایسنس یک ماهه نرم افزار نیز به صورت رایگان داده خواهد شد.

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم می رساند با توجه به هماهنگی های صورت گرفته بین دبیرخانه اجرایی کنفرانس و شرکت DesignBuilder Software  انگلستان مقرر گردید یک دوره کارگاه آموزشی نرم افزار فوق توس این شرکت در این کنفرانس برای علاقه مندان ارایه گردد لذا از تمامی علاقه مندان  در صورت تمایل درخواست می گردد در پنل کاربری قسمت ثبت نام در کارگاه آموزشی تا مورخ 10 مهر 95 نسبت به ثبت نام و واریز وجه کارگاه اقدام نمایند.لازم به توضیح است کارگاه در 3 روز و طی روزهای 14،15و 16 مهر برگزار می گردد همچنین به کلیه شرکت کنندگان از طرف شرکت  DesignBuilder Software انگلستان علاوه بر اعطای گواهی نامه معتبر شرکت در کارگاه ،لایسنس یک ماهه نرم افزار نیز به صورت رایگان داده خواهد شد.


back2017-08-02Voting is3 time